برای ثبت آگهی ویژه لازم است ابتدا یکی از بسته های آگهی را ثبت نمائید

30% تخفیف ویژه تا 14 فروردین1400 برای کلیه بسته های آگهی ویژه کد:norooz1400

بسته پایه 15 روزه
تومان12,000
 • اعتبار 15 روز
 • آگهی ساده 3
 • آگهی های ویژه 3
 • آگهی بی نظیر 3
 • تعداد تصاویر 2
 • مناقصه را مجاز کنید 0
 • نشانی ویدئو نه
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بسته یک ماهه برنزی
تومان25,000
 • اعتبار 30 روز
 • آگهی ساده 3
 • آگهی های ویژه 3
 • آگهی بی نظیر 3
 • تعداد تصاویر 3
 • مناقصه را مجاز کنید 3
 • نشانی ویدئو بله
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بسته یک ماهه نقره ای
تومان40,000
 • اعتبار 30 روز
 • آگهی ساده 15
 • آگهی های ویژه 15
 • آگهی بی نظیر 10
 • تعداد تصاویر 4
 • مناقصه را مجاز کنید 10
 • نشانی ویدئو بله
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بسته یک ماهه طلایی
تومان60,000
 • اعتبار 30 روز
 • آگهی ساده 30
 • آگهی های ویژه 35
 • آگهی بی نظیر 30
 • تعداد تصاویر 6
 • مناقصه را مجاز کنید 30
 • نشانی ویدئو بله
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بسته سه ماهه برنزی
تومان75,000
 • اعتبار 90 روز
 • آگهی ساده 30
 • آگهی های ویژه 30
 • آگهی بی نظیر 30
 • تعداد تصاویر 6
 • مناقصه را مجاز کنید 30
 • نشانی ویدئو بله
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بسته سه ماهه نقره ای
تومان95,000
 • اعتبار 90 روز
 • آگهی ساده 60
 • آگهی های ویژه 60
 • آگهی بی نظیر 60
 • تعداد تصاویر 6
 • مناقصه را مجاز کنید 60
 • نشانی ویدئو بله
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بسته سه ماهه طلایی
تومان120,000
 • اعتبار 90 روز
 • آگهی ساده 90
 • آگهی های ویژه 90
 • آگهی بی نظیر 90
 • تعداد تصاویر 10
 • مناقصه را مجاز کنید 90
 • نشانی ویدئو بله
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بسته ویژه گوگل 2 ماهه
تومان150,000
 • اعتبار 60 روز
 • آگهی ساده 60
 • آگهی های ویژه 60
 • آگهی بی نظیر 60
 • تعداد تصاویر 10
 • مناقصه را مجاز کنید 60
 • نشانی ویدئو بله
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بسته ویژه یک ساله
تومان500,000
 • اعتبار 367 روز
 • آگهی ساده 367
 • آگهی های ویژه 367
 • آگهی بی نظیر 367
 • تعداد تصاویر 360
 • مناقصه را مجاز کنید 360
 • نشانی ویدئو بله
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بسته آگهی ویژه مادام العمر
تومان1,500,000
 • اعتبار طول عمر
 • آگهی ساده نامحدود
 • آگهی های ویژه نامحدود
 • آگهی بی نظیر نامحدود
 • تعداد تصاویر نامحدود
 • مناقصه را مجاز کنید نامحدود
 • نشانی ویدئو بله
 • مجاز به برچسب ها بله
 • دسته بندی : همه
بالا